Prof.Dr.
Ekrem GÜL
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İletişim
(264) 295 6333